Logga för Mansjouren Västerbotten
Meny
Hem

Information om Mansjouren

Vår verksamhet
    
    Telefonsamtal
    

Kontakta oss

Länkar


Telefonsamtal


Detta är grunden i vår verksamhet. Normalt är detta också första kontakten med den som vill prata med oss. Vanliga ämnen som tas upp är:

  - relationsproblem
  - separationer
  - vårdnads- och umgängestvister
  - missbruk
  - aggression och våld
  - arbetslöshet
  - ensamhet


Vi pratar utan att ge lösningar på ditt problem eller döma. Att synliggöra nya sidor av din situation ger dig ett nytt perspektiv på tillvaron. Många som ringer till oss behöver bara ett samtal för att få det stöd som behövs just nu i den aktuella situationen eller har fått hjälp att se på situationen annorlunda och öppnat för nya möjligheter att lösa den. Andra återkommer en eller flera gånger. För några personer som ringer till oss finns ett behov av stöd eller hjälp som ligger utanför vår kunskap eller förmåga. För dessa fall har vi ett kontaktnät för att slussa personen vidare till någon annan organisation/myndighet som bättre kan hjälpa till.

Samtalen behöver inte vara problemgrundade, ibland gör vi en medmänniska en tjänst genom att ha ett socialt samtal.

Vi är beredda att lyssna på våra medmänniskor som behöver någon att prata med.

Vi för inga journaler, har ålagt oss tystnadslöfte och du får gärna vara anonym.


Mansjouren Västerbotten Storgatan 113 903 33  UMEÅ Telefon 070 - 257 43 13
©Copyright 2017 Mansjouren Västerbotten
Mail till Webmaster Senast uppdaterad: 2017-04-06